Okolní příroda


Příroda ve Světicích a okolí je čistá, krásná a rozmanitá. Jsou zde lesy, louky, rybníky, pastviny a na nich nepřeberné množství rostlin, krásných květin, motýlů, ptáků, divoké zvěře .. a některé z nich můžete pozorovat ve volné přírodě i na své zahradě.